"Hub Recordz"는 "Ashu Sidhu"의 가장 기다려온 로맨틱 한 노래 "DP"의 전체 비디오를 제공하며이 최신 펀 자비 노래는 "N Vee"가 작곡했습니다.

좋아요 | 공유 | 논평

새로운 펀자 브어 노래를 구독하려면 여기를 클릭하세요 : https://bit.ly/Subscribe_HUBRECORDZ

#dp #ashusidhu #latestpunjabisongs

오디오 사용 가능 :
Resso- https://m.resso.app/hr2WU8/
애플-https : //music.apple.com/us/album/dp-s ...
아마존-https : //music.amazon.in/albums/B07XV7 ...
Gaana- https://gaana.com/song/dp-14
JioSaavan- https : //www.jiosaavn.com/song/dp/ET88 ...
Deezer- http://www.deezer.com/album/110762472
구글-https : //play.google.com/store/music/a ...
KKbox- http : //www.kkbox.com/tw/en/album/sf3C ...
Qobuz- https : //www.qobuz.com/gb-en/album/dp -...
Spotify-https : //open.spotify.com/album/60Bt1R ...


곡 : DP (사진)
가수 & 작사 : Ashu Sidhu
https : //instagram.com/ashusidhu77? igs ...
여자 주연 : Pranjal Dahiya
https : //instagram.com/pranjal_dahiya _...
음악-Nvee
감독 : 푸쉬 핀더 싱
(https : //www.instagram.com/pushpinder _...)
Dop : 라자 타쿠 르
스틸 사진 : Harneet Singh
https : //instagram.com/harneet_behl? ig ...
프로듀서 : Navdeep Singh Bagha
https : //instagram.com/navdeepsinghbag ...
라벨 : Hub Recordz
https : //instagram.com/hubrecordzoffic ...


Ashu Sidhu를 즐기고 연결 상태를 유지하십시오.
👉Facebook-https://bit.ly/AshuSidhuFB
👉 인스 타 그램-https://bit.ly/AshuSidhuIG
👉Snapchat-https://bit.ly/AshuSidhuSC

Hub Recordz로 즐기고 연결 상태를 유지하세요.
👉 Hub Recordz 구독-https://bit.ly/HubRecordzYT
👉Facebook에서 좋아요를 눌러주세요-https://bit.ly/HubRecordzFB
👉 Instagram에서 팔로우하세요-http://bit.ly/HubRecordzIG
👉Snapchat에 추가-http://bit.ly/HubRecordzSC
👉 Twitter에서 팔로우하세요-http://bit.ly/HubRecordzTT